Elek nyomában…

Internetes nyomozás egy 140 éve eltűnt családtag után

 

A családi hagyomány nem tudott arról, hogy Hegedüs Bélának (1858-1945) lettek volna testvérei. Béla gyerekkoráról annyit tudtak unokái, hogy Körmenden született, szülei lovaskocsi-balesetben meghaltak, és ezután (9 évesen) került Sopronba édesanyja, Schricker Karolina Margit családjához.

 

Amikor 2010-ben először jutottam el a Magyar Országos Levéltár mikrofilmtárába, az első filmtekercs, amelyet kikértem a raktárból, Körmend református anyakönyveit tartalmazta. Megtaláltam Hegedüs Béla születési bejegyzését, és a filmet tekerve újabb és újabb Hegedüs-fiúk kerültek elő. (Lányok nem, hiszen ők édesanyjuk evangélikus vallását követték.) 1851. október 20-án született Hegedüs János és Schricker Karolina Margit első gyermeke, Gyula Károly, de az elsőszülött fiú hét hetes korában meghalt. 1853. február 1-jén született Gusztáv János, aki szintén csak három hónapot ért meg. 1854. március 6-án ismét fiuk született, akit Géza Jánosnak kereszteltek. Ez a kisfiú 1860. november 2-án, hat és fél éves korában halt meg. 1855-ben született meg Elek Konrád, 1858-ban pedig a legkisebb fiú, Ödön Béla.

 

A Hegedüs-Schricker házaspárnak tehát öt fia született, de hárman közülük gyermekként meghaltak. A legkisebb fiú szép kort élt meg, bátyjáról, Elek Konrádról azonban nem tudtam semmit. Egészen addig, amíg a familysearch.org oldalon az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentés-gyűjteményében rá nem bukkantam anyai nagyanyja, a soproni Susanna Schricker (Friedrich Schricker özvegye, született Susanna Josepha Krueg) gyászjelentésére.

 

Krug_Susanna

 

Az 1875-ben kelt gyászjelentésen felsorolták az elhunyt matróna unokáit: Alexius Hegedüs, Carolina Hegedüs és Béla Hegedüs. Az öt fiútestvéren kívül tehát volt legalább egy lánytestvér is. Mivel a körmendi evangélikus anyakönyveket még nem sikerült végignéznem, születési idejéről csak annyit tudunk, hogy 1856-ban, de valószínűleg inkább 1857-ben születhetett. A családi iratok között egy 1895 karácsonyán kelt levélen szerepel egy aláírás: Carolina Weiss geb. Hegedüs.

 

Eddig nem tudtuk, ki lehet az illető, de most már biztos, hogy Hegedüs Béla nővéréről van szó. A familysearch.org gyászjelentés-gyűjteményét böngészve találtam egy gyászjelentést, amely Carolina férje, Johann Weiss tanító haláláról tudósított:

 

Weiss_Johann_gyaszjelentes

 

A férj 1889-ben halt meg a Baranyai megyei Vasason (egykori bányásztelepülés, ma Pécshez tartozik), ahol tanítóként dolgozott. A gyászjelentésből azt is megtudtam, hogy két gyermekük született, Richárd és Paula. A családfő halála után az özvegy két gyermekével valószínűleg Sopronba költözött, az előbb említett levelét ugyanis Sopronban keltezte, és meg is említi benne Paulát.

 

Térjünk azonban vissza Elek Konrádhoz, akiről még mindig csak annyit tudtam, hogy 1875-ben még élt. Az interneten keresgélve találtam egy hasonló nevű személyt Alsólendván, de nem tartottam valószínűnek, hogy a mi Elekünkről van szó. Ekkor jött a segítség onnan, ahonnan már nagyon sok segítséget kaptam: a családkutatók levelezőlistájáról. Az egyik listatag közzétette a bécsi temetők kereshető adatbázisának linkjét. Hirtelen ötlettől vezérelve beírtam a Hegedüs nevet, és találtam is egy Alexius Hegedüst, aki 1944. április 13-án halt meg 89 éves korában, tehát éppen 1855-ben született. Vajon mekkora a valószínűsége annak, hogy két Hegedüs Elek született ugyanabban az évben? Ráadásul Bécs és Sopron meglehetősen közel van egymáshoz. Egyáltalán nem tűnt elképzelhetetlennek, hogy ez a bizonyos Elek a mi Hegedüs Bélánk bátyja, de nem volt rá semmilyen bizonyíték. Egyébként a bécsi temetőben ugyanabban a sírban nyugszik Elisabeth Hegedüs (1859–1936), aki talán a felesége lehetett, valamint Hilda (1886–1966) és Hans (1897–1934).

 

Egy másik adatbázis segített abban, hogy megbizonyosodjam arról, hogy a Bécsben 1944-ben elhunyt Hegedüs Elek a családunkhoz tartozik. Az interneten ugyanis megtalálhatók a bécsi lakcímjegyzékek, amelyek ábécérendben tartalmazzák a bécsi lakosokat. (Erre szintén egy listatag hívta fel a figyelmet.) Rövid keresgélés után meg is találtam Alexius Hegedüst, akit több kötetben is Alexius Konrad Hegedüsként említenek. 1884-ben a Rasumoffskygasse 20. szám alatt lakott, 1914-ben már a XXI. kerületben a Schleifgasse 8-ban. 1931-33 között üzletvezetőként (Geschäftsleiter) említik ugyanott, 1938-ban pedig már nyugdíjas (Rentner).

 

    

                                               1884                                                                             1914                                                                            1938

 

Biztosak lehetünk tehát abban, hogy Hegedüs Béla bátyja Sopronból Bécsbe költözött, ahol 1884-ben már saját lakása és üzlete volt. Valószínűleg családot is alapított, és 1944-ben, 89 éves korában hunyt el, egy évvel öccse, Béla halála előtt. A kérdés csak az, miért nem tartotta a kapcsolatot a Sopronban élő családtagjaival...

 

 

Nyitólap