Hegedüs János

(1763–1803)

Hidashollós

 

Hegedüsök Vas vármegyében

Hegedüs János (1725?-1790?)

→ Hegedüs János (1763–1803)

Hegedüs Mihály (1797–1827)

Hegedüs János (1819–1870)

Hegedüs Béla (1858–1945)

dr. Hegedüs Ödön (1905–1997)

 

 

 

Valószínűleg 1763-ban született, de pontos születési dátumát nem ismerjük, mert a magyarszecsődi református anyakönyveket, amelyekbe a hidashollósi reformátusok adatait bejegyezték, csak 1784-től kezdték vezetni. Születési bejegyzése – ha készült egyáltalán ilyen – talán a felsőőri református anyakönyvben lehet. Apja szintén Hegedüs János, anyja nevét nem ismerjük.

 

Első adatunk róla az esküvői bejegyzés 1792-ből a magyarszecsődi anyakönyvből: „Die 20. Febr. H. Hollóson lakó Hegedűs János copuláltatott az ő eljegyzett Mátkájával, Néhai Csuti Illyés árva hajadon leányával Katalinnal. Kezesek: Bogár Ferentz, Csúti Mihály. NB. A’ Móringjok – 100. forént.” Csuti Katalin is hidashollósi volt, de az ő születési bejegyzését sem találjuk. (Apja, Csuti Illyés 1785-ben még élt, ekkor született Theresia nevű leánya feleségétől, Német Máriától. Nem biztos, hogy Katalin anyja is Német Mária volt, a nagy korkülönbség miatt lehetséges, hogy apjának egy korábbi házasságából született.)

 

A házaspárnak négy gyermeke született: Julianna (1795.02.23 – 1795.02.28.) csak néhány napot élt. Mihály fiuk megérte a felnőttkort, akárcsak Zsuzsanna (*1799.11.26.), aki 1820-ban Tzál Mihályhoz ment feleségül. Legkisebb gyermeküket ismét Juliannának keresztelték (*1802.04.26. – 1805.10.08), de a kislány 3 évesen meghalt.

 

Hegedüs János a helyi református gyülekezet fontos tagja lehetett, a halotti anyakönyvi bejegyzésében ugyanis szerepel neve mellett a „curator” tisztség. Ő volt tehát az egyházközség gondnoka, aki választott tisztségviselőként irányította a gyülekezet életét, és felügyelte anyagi ügyeit.

 

Viszonylag fiatalon, 40 éves korában halt meg 1803 októberében. A magyarszecsődi anyakönyvben a következő bejegyzés olvasható: „Oct 26. H. Hollósi Nemes Hegedüs János – Curator – [kora:] 40. e. [halál oka:] sinlődés.” A „sinlődés-t rendszerint olyan betegségekre használták, melynek során a beteg fokozatosan elvesztette erejét. (Ennek oka többnyire tuberkolózis lehetett.)

 

Özvegye további sorsát nem ismerjük.

 

Valószínűnek tartjuk, hogy erre a Hegedüs Jánosra utal az 1781/82-es Vas vármegyei nemesi összeírás következő mondata: „In Hidas-Hollós. Joannis olim Hegedüs filius pariter Joannes ex Possessione Felseő-Eör oriundus, at Annis abhinc circiter 30 inde abscedens habet filios Joannem et Franciscum.” (Forrás: Schneider Miklós: Vas vármegye nemesi összeírásai, Kőszeg, 1941-1942.) Ha valóban róla van szó, akkor volt egy Ferenc nevű testvére, apját és nagyapját is Jánosnak hívták, apja pedig 1750 körül költözhetett Felsőőrről Hidashollósra. A magyarszecsődi anyakönyvekben találunk egy hidashollósi Hegedüs Ferencet, aki 1764-ben született és 1835-ben halt meg, ő lehetett János öccse.