Hegedüs János

(1819–1870)

ügyvéd

Egyházasrádóc – Pápa – Körmend – Szentgotthárd

 

Hegedüsök Vas vármegyében

Hegedüs János (1725?-1790?)

Hegedüs János (1763–1803)

Hegedüs Mihály (1797–1827)

→ Hegedüs János (1819–1870)

Hegedüs Béla (1858–1945)

dr. Hegedüs Ödön (1905–1997)

 

 

 

 

 

hegedusjanos1819. február 12-én született Egyházasrádócon. Apját (Hegedüs Mihály, 1797–1827) tragikusan korán elveszítette. Nyolc éves korától édesanyja, szül. Magyar Katalin (1797–1841) nevelte. Mihály nevű testvére (1820–21) az egy éves kort sem érte meg, húgáról, Teréziáról (*1825) pedig csak a születési bejegyzést találtuk meg az egyházasrádóci református anyakönyvben.

 

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/kollegium2/opapa.jpgElső férje halála után néhány évvel Magyar Katalin újra férjhez ment Fábján Mihály rádóci pékhez, akitől két gyermeke született, Mihály (*1828) és Mária (*1830).

 

Hegedüs János az egyházasrádóci elemi iskolai évek után a pápai református kollégiumban folytatta tanulmányait. 1833. november 9-én kezdte a „grammatikai” osztályt 30 krajcár tandíj befizetése után. [Köblös József szerk.: A pápai református kollégium diákjai 1585-1861. Pápa, 2006. 566.] A kollégium feljegyzései szerint az 1837/38-as tanévben az V. gimnáziumi osztályba járt (gondviselő: özv. Magyar Katalin), 1838/39. VI. gimn., 1839/40 és 1840/41-ről nincs adat, 1841/42-es tanévben III. éves (gondnok: Zábrák Zsuzsa, lakhely: Rádócz), 1842/43-ban IV. éves (lakhely: Körmend). [Pápai református kollégium levéltárosának levele Hegedüs Gyulának, 1987] Ezekben az években tanult Pápán Jókai Mór és Petőfi Sándor is: a kollégium névsorai szerint 1842 augusztusában Hegedüs János III. éves, Jókai Móricz II. éves, Petrovics Sándor pedig I. éves volt. [Köblös szerk. 273-275.] Bizonyára személyesen is ismerték egymást, hiszen összesen 202 diák tanult a kollégiumban.

 

A pápai kollégium elvégzése után Hegedüs János ügyvédként kezdett dolgozni Körmenden. 1851. február 9-én kötött házasságot Sopronban Schricker Karolina Margittal. Carolina Margaretha (1831–1861) nagyapja a bajorországi Weissenstadt városából költözött Sopronba a 19. század első évtizedében, édesanyja (Susanna Josepha Krug, 1803-1875) révén pedig több neves soproni polgárcsaláddal rokonságban állt (Thirring, Trogmayer stb.). Schricker Margit ősfája itt található. Dédapja és dédanyja portréja (Ferdinand Krug, kereskedő, 1716-1787, Eva Maria Trogmayer, 1720-1790) ma is látható a soproni múzeumban.

 

A Hegedüs-Schricker házaspárnak hat gyermeke született, de csak hárman élték meg a felnőttkort. Talán a soproni németek szokását követték abban, hogy mindegyik gyermek két keresztnevet kapott. Ez a lelkész számára is szokatlan lehetett, mert az anyakönyvbe minden alkalommal beírta: „kettős név”. Első fiukat, Gyula Károlyt 1851. október 20-án keresztelték Körmenden.  Néhány hónappal később a büszke apa a következő sorokat írta róla egy levelében:

 

„a Gyula fiam már fütyül, ezenteg lesz kinja a Soproni leányoknak.”

 

Az elsőszülött fiú azonban hét hetesen meghalt. A következő Hegedüs-fiú, Gusztáv János szintén csak két hónapot élt (1853). 1854-ben született Hegedüs Géza János. A családi iratok között fennmaradt egy kis kézzel írt „Verses-könyv” az 1860. május 30-i dátummal a címlapján, melyen szerepel a Hegedüs Géza név. Talán az iskolába készülő kisfiúnak készítették szülei. (A képre kattintva megtekinthetők a füzet oldalai.)

vers1

A körmendi anyakönyv tanúsága szerint azonban Géza ugyanez év november 2-án meghalt. A két legkisebb fiú megérte a felnőttkort. Elek Konrád (*1855) az 1880-as években Bécsbe költözött, és ott is halt meg 1944-ben. (Elekről semmit sem tudott a családi emlékezet. Amit életéről sikerült megtudnunk, itt olvasható: Elek nyomában.) 1857-ben született János és Karolina egyetlen leánya, aki anyja után a Karolina Anna nevet kapta. Később egy német tanítóhoz, Johann Weisshez ment feleségül, akitől két gyermeke született, Paula és Richárd. A Hegedüs-Schricker házaspár legkisebb fia, Ödön Béla, 1858-ban született – ő a családfán is szereplő Hegedüs Béla.

 

A család Körmenden élt a Keputi (ma: Mátyás király) utcában. A Vas megyei kataszteri térképen (1857) világosan kivehető Hegedüs János neve a ház alaprajza mellett, a várost környező földeken pedig volt néhány szántója is:

(forrás: http://mapire.eu)

 

A ház ma is áll, a mai cím: Mátyás király u. 12. Később (1897-ben) ugyanitt született Németh Mária operaénekes:

 

kormendi haz

 

http://goo.gl/maps/Ok8wt

 

Hegedüs János az 1848/49-es szabadságharc idején is a városban maradt. A Kossuth Hírlapja című folyóirat 1848. október 5-i számában a következő sorok jelentek meg:

 

(forrás: arcanum.hu)

 

Hegedüs János aktívan részt vett a helyi kálvinista egyház életében. 1861-ben az őrségi református egyház jegyzőjévé választották. Erről a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1861. szeptember 15-i számában olvashatunk „Az őrségi helvét hitvallású egyházmegye közgyűlése” című cikkben: „Tartatott f. é. augustus 6-án, a körmendi helv. hitvallásuak csinos templomában, n. t. Mozgay Sámuel esperes és t. Chernel Gusztáv segédgondnok urak iker-elnöklete alatt. (…) Először is az újonnan választott e. m. jegyző, jelesen egyházi részről t. Gueth Sándor f. őri lelkész, világi részről t. Hegedüs János ügyvéd – urak eskettettek fel s foglalták el helyüket.” [c. 1084]

 

Hegedus Janos ugyved

(forrás: arcanum.hu)

 

Ugyanebben az évben meghalt felesége, Karolina. Mindössze 30 éves volt. Tíz éves házasságuk alatt hat gyermeket szült, akik közül ekkor már csak hárman éltek.

 

Hegedüs Jánosné Schricker Karolina hal 1861 Körmend

(forrás: www.oskereso.hu)

 

Ezt követően Hegedüs János neve a református egyház névtáraiban jelenik meg – 1868-ban még mindig körmendi ügyvédként hivatkoznak rá. A körmendi református halotti anyakönyvben azonban már nem körmendi, hanem szentgotthárdi lakosként szerepel. A bejegyzés szerint 1870. január 23-án halt meg Szentgotthárdon tüdőlobban (azaz tüdőgyulladásban), és a körmendi lelkész temette el ugyanott.

 

Érdekes, hogy a családi hagyomány úgy tudta, a Hegedüs-házaspár lovaskocsi-balesetben vesztette életét. Ezzel szemben az anyakönyvek arról tudósítanak, hogy mindketten betegségben haltak meg, Karolina 30 évesen bélgyulladásban, János 50 évesen tüdőgyulladásban. Három életben maradt gyermekük a soproni Schricker-családhoz került, és ott nőtt fel.

 

Képek:

 

Hegedüs Jánosné szül. Carolina Margaretha Schricker

 

melleny

Hegedüs János mellénye a 19. század közepéről

 

Hegedus Janos jegyzetfuzet         Hegedus Janos jegyzetfuzet hatlap

Hegedüs János jegyzetfüzetének elő- és hátlapja. Az eredeti bőr borító helyére gyöngyhímzés került – talán felesége készítette?

 

Néhány lap a jegyzetfüzetből. Az egyik oldalon világosan kivehető az [1]851-es évszám:

Hegedus Janos notesz4Hegedus%20Janos%20notesz1Hegedus%20Janos%20notesz2