Hegedüs Mihály

(1797–1827)

Hidashollós – Egyházasrádóc

 

Hegedüsök Vas vármegyében

Hegedüs János (1725?-1790?)

Hegedüs János (1763–1803)

→ Hegedüs Mihály (1797–1827)

Hegedüs János (1819–1870)

Hegedüs Béla (1858–1945)

dr. Hegedüs Ödön (1905–1997)

 

 

Pontos születési dátumát nem tudjuk, csak azt, hogy 1797. február 12-én keresztelték Magyarszecsődön. A református születési anyakönyvben a következő sorokat jegyezte be Ujjhelyi Pál lelkész: „1797. Die 12 Febr. H. Hollósi Hegedüs Jánosnak Csúti Katalintól született Mihály fia kereszteltetett. K.A. és A. [keresztapák és -anyák] Vég István F. Németh Judith, Tóth István F. Sós Erzsébeth, Gazdag István F. Német Éva, Kis György F. Kapás Erzsébeth.”

 

A család Hidashollóson (ma: Egyházashollós) élt, de mivel ott nem volt református templom, keresztelni, esketni és temetni Magyarszecsődre jártak. Mihály Hegedüs János és Csuti Katalin második gyermeke volt. Julianna nővére (1795) csak néhány napot élt, Zsuzsanna húga (Tzál Mihályné) megélte a felnőttkort és több gyermeket is szült, legkisebb húga – szintén Juliánna – viszont alig három éves volt, amikor meghalt.

 

Hegedüs Mihály gyermekkoráról semmit sem tudunk. Négy éves volt, amikor elvesztette apját, és nincs adatunk arról, hogy édesanyja esetleg újra férjhez ment volna, sőt a halotti bejegyzését sem találtuk meg az anyakönyvekben.

 

1818. május 12-én vette feleségül Magyar Katalint, hidashollósi Magyar János és Geszti Katalin leányát. Az egyházasrádóci református egyház anyakönyvében az alábbi sorok olvashatók erről: „Hidas Hollósi Nemes Hegedüs Mihály ifju legény vette E.H.Rádóczi néhai Pápai János özvegyét, Magyar Katalint. A legény moringja 200, az asszonyé 120, az ekklézsiának 30 fr.” A tanúk Németh Ferenc és Szabó Mihály voltak. Az özvegyasszony egyébként éppen annyi idős volt, mint az „ifjú legény”.

 

A házaspár a feleség szülőfalujába, Egyházasrádócra költözött (elképzelhető, hogy Katalin házat is örökölt ott első férjétől), és ott született meg 1819. február 12-én első gyermekük, Hegedüs János. Őt 1820. december 28-án követte az ifjabbik Mihály, aki azonban egy évvel később himlőben meghalt. Theresia leányuk 1825 februárjában született, de az ő sorsáról semmi további adatot nem találtunk.

 

1827. június 15-én váratlan tragédia történt. A 31 éves Hegedüs Mihály Taródházán (ma: a Vas megyei Sorkifalud része) volt „szolgálatban”, amikor valamilyen munkálatok közben ráomlott a föld. Az egyházasrádóci anyakönyv a következőt jelölte meg a halál okaként: „Véletlen halálos nyavalya, föld rászakadás miatt.” Nem tudjuk, milyen jellegű „szolgálat” során veszítette életét. Az anyakönyvi bejegyzésekben mindig jelölték nemesi származását, a 200 forintos móring azonban azt jelzi, hogy nem lehetett túlságosan jómódú a család. (János fia 24 esztendővel később, az esküvőjén azt íratta az anyakönyvbe néhai apja foglalkozásához, hogy „Kaufmann”, de nem valószínű, hogy valóban kereskedőként dolgozott volna.)

 

Képek

 

Hegedűs%20Mihály%20ker1

Keresztelési anyakönyvi kivonat

 

Hegedűs-Magyar%20házasság2

Házassági anyakönyvi kivonat