Egy Hegedüs-címer

 

 

 

 

Forrás: Siebmacher’s Wappenbuch

Arcanum: Családtörténet DVD-ROM

Ezt a címert Hegedüs Béla fiai, Gyula és Ödön az 1920-as évektől használták levélpapíron, névjegyen, pecsétgyűrűn és más dokumentumokon.  Egyelőre nem találtuk nyomát annak, hogy Hegedüs Béla, illetve apja, Hegedüs János is használták volna.

 

A címert 1753-ban adományozta Mária Terézia királynő Hegedüs Józsefnek, Ferencnek, Györgynek Sopronban.

 

Az alábbi családfákból látható, hogy a mi családunk nem leszármazottja e három Hegedüs-testvérnek. Valamiféle rokonság azonban fennállhat, mivel a család a „felsőőri” előnevet viselte.

 

Elképzelhető, hogy a Vas vármegyében maradt Hegedüsök számon tartották azt, hogy a család Sopron megyébe költözött tagjai címeradományban részesültek.

 

 

 

Nagy Iván a következőket írja a címeres levelet kapott családról:

 

Hegedűs József, György és Ferencz 1753-ban Mária Terézia király-asszonytól kaptak czimeres nemes levelüket. *

Czimerük: vizirányosan kétfelé osztott vért; az alsó osztály ezüst-vörös koczkás udvart képez; a felső osztály kék mezejében három arany búza-kalász emelkedik fel. A vért fölötti sisak koronájából két kiterjesztett fekete sas-szárny között szintén három arany búza-kalász látható. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Szintén Hegedűs családbelieket tüntet fel a következő családfai töredék:

(V. kötet, 80. oldal. Arcanum: Családtörténet DVD-ROM)

 

1753. nemesítetett meg József, György és Ferencz testvérekben. Ezeknek ivadékáról a teljes családfa az V. köt. 80. lapjáról kimaradván, pótlásúl itt következik:

 

A czímeres nemes levél először Sopron megyében hirdettetett ki 1753. sept. 3-án, majd 1790. apr. 21-én Somogyban, 1822. oct. 15-én Vasban, 1822. nov. 25-én Pozsony megyében, 1826. aug. 29-én Zala megyében.

A családfa utolsó nemzedéke közt álló János előbb a Frimont huszár ezredben hadnagy, utóbb Pest vármegye házgondnoka, meghalt 1853-ban.

(Pótlék-kötet, 271-272. oldal)

 

Kempelen Béla: Magyar nemesi családok c. könyve a 20. század elejéig levezeti a családfát:

Czímeres nemeslevelet 1753. jul. 2. H. Ferencz, György és másik Ferencz kaptak. (LR. XLIII/116., Sopronm. lt., ered. özv. Hieronymi Károlyné tulajd. Bpesten.) Kihirdette 1753. szept. 3. Sopron-, 1790. ápr. 21. Somogy-, 1822. okt. 15. Vas-, 1822. nov. 25. Pozsony, 1826. aug. 29. Somogymegye.) – Czímer: vágott paizs, lenn ezüst-vörössel koczkázott mező; fenn kék mezőben 3 arany búzakalász; sisakdisz: 2 fekete szárny között 3 búzakalász; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Leszármazás:

 

 

 

(Kempelen: Magyar nemes családok. 5. kötet 10-11. oldal. Arcanum DVD-ROM)